НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

организира

Национално състезание по Приложна електроника

между курсанти и студенти

Регламент:
Състезанието ще се проведе в 2 кръга:

1. Изработване на практически модел.
Състезанието се провежда по следния график:
04.04.2022 г. от 14.00 ч – факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски”;
05.04.2022 г. от 14.00 ч. – Технически университет, Габрово.;
06.04.2022 г. от 14.00 ч. – ВВВУ „Г. Бенковски“;
07.04.2022 г. от 14.00 ч. – факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски”;
08.04.2022 г. от 10.00 ч. – Технически университет, Варна;
08.04.2022 г. от 13.00 ч. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

В състезанието участват по 8 състезатели, като времето за работа е 60 минути. При повече желаещи за участие се провежда подборен кръг с решаване на практико-приложен тест.

2. Първите двама от всяко съревнование участват в национално състезание, което ще се проведе на 12.05.2022 г. от 14.00 ч. във факултет „Общовойскови“ Велико Търново.

Във финалния етап се изработва модел на електронна схема. Победител е този, който най-бързо и прецизно изработи модела.

Заявки за участие се приемат до 30.03.2022 г. при доц. д-р инж.Николай Долчинков – катедра „Защита на населението и инфраструктурата“, учебен корпус №3, кабинет 3324 или на e-mail: n_dolchinkov@abv.bg