Национален военен университет "Васил Левски"

Благодарност към отборът по Специализиран ръкопашен бой!