ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

 

БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА

Благодарствено писмо от ръководството на ПГ „Иван Хаджиенов“,град Казанлък

Благодарствено писмо от Исторически музей - Балчик