ЗА КУРСАНТИТЕ

  3  
Oбласти на висшето образование

  7  
Професионални направления

 21 
Военни специализации

100% 
Осигурена работа, след завършване, с добро заплащане

Езикова подготовка

Образователна мобилност

Честит 6 май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия!

ЗА СТУДЕНТИТЕ

 15  
Специалности "Бакалавър"

 14  
Специалности "Магистър"

 19  
Докторски програми

Курсове за квалификация

Богата библиотека

Общежитие

Спортна база