Годишна университетска научна конференция

Снимка

Организационният комитет най-учтиво ви кани
да участвате в работата на

Годишната университетска научна конференция

по повод 20 години от създаването на Националния военен университет „Васил Левски“, която ще се проведе
от 30 юни до 1 юли 2022 г. във Велико Търново

Председател на Международния научен програмен комитет:
Бригаден генерал Иван Маламов

Председател на Организационния комитет:
Полковник доцент доктор инженер Николай Урумов

Научен секретар:
доцент доктор Ваня Димитрова

Работни езици:
български, английски, руски

 

 

С решение на ХХХІХ Обикновено народно събрание от 14 юни 2002 г. трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия са преобразувани в Национален военен университет „Васил Левски”. В тази връзка през 2022 година се отбелязват 20 години от това събитие, което заема достойно място в историята на нашият университет.

Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ ще се проведе под мотото „История, традиции, бъдеще“, с което бихме искали да поставим във фокуса на вниманието на научната общност това значимо събитие.

Научният форум организиран от НВУ „Васил Левски“ е с доказан съществен принос за популяризиране на научноизследователската и иновационна дейност, осигуряващ възможности на учените за разпространение на научни резултати.

С обединяване енергията на всички участници в научния форум ще способстваме Република България да се доближи до онези държави, които притежават високи равнища на научните изследвания.

Бригаден генерал Иван Маламов

Началник на НВУ „Васил Левски“

 

  УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • Заявките за участие се приемат  до 15 април 2022 г.
 • Заявките за участие по образец можете да попълните тук.
 • Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.
 • Потвърждение за приета заявка ще получите до 21 април 2022 г.
 • Плащане на такса за участие до 29 април 2022 г.
 • Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 5 май 2022 г.
 • Изпращане на доклада на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg до 29 април 2022 г.
 • За запознаване с изискванията за оформление може да натиснете тук.
 • Потвърждаване на получаването на доклада до 5 май 2022 г.
 • Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три, до 10 страници всеки.
 • Програмата ще бъде публикувана на сайта на университета до 13 май 2022 г. и ще можете да я прегледате тук.
 
  ТАКСИ
 • Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 29 април 2022 г.
 • Таксата за участие включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл и е следната:
За сборник доклади
 • на хартиен носител – 45 лв.
 • на електронен носител – 35 лв.
 • на хартиен и електронен носител – 65 лв.

Съавтор, участващ в работата на конференцията заплаща пълна такса.

Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове, без значение носителя, заплаща 25 лв.

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка:
IBAN – BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC код: BIC – STSABGSF
 
Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново

Основание: Такса за научна конференция 2022

 
Научни направления:
1. Сигурност и отбрана;
2. Технически науки;
3. Природо-математически науки;
4. Педагогически и хуманитарни науки;
5. Социални, стопански и правни науки.
 
За контакти:
1. цивилен служител Венета Иванова
2. цивилен служител Ана Христова
 
Телефон за контакти: 062 61 88 73
GSM: 0884 20 73 17 или 0888 03 71 74
E-mail: nvu_forum@nvu.bg
Лице за контакти
цивилен служител Венета Иванова
цивилен служител Ана Христова
Телефон за контакти
+359 62 618 873
E-mail
nvu_forum@nvu.bg