Доставка и монтаж на кухненско оборудване и хладилна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
18.02.2019 г.
18.02.2019 г.
18.02.2019 г.
Образци документи 18.02.2019 г.
ЕЕДОП 18.02.2019 г.
Разяснение 1 21.02.2019 г.
Разяснение 2 25.02.2019 г.
Разяснение 3 28.02.2019 г.
Разяснение 4 14.03.2019 г.
Протокол 1 04.04.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 23.04.2019 г.
Протокол № 2 23.05.2019 г.
Протокол № 3 23.05.2019 г.
Решение за класиране 23.05.2019 г.
Решение за прекратяване 06.06.2019 г.
Съобщение по чл. 43 ал. 4 от ЗОП до "ГГМ Балкан" ООД. 18.06.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 08.07.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-04
Дата на публикуване