Доставка на 2 броя употребявани автобуси

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
23.12.2019 г.
23.12.2019 г.
23.12.2019 г.
ЕЕДОП 23.12.2019 г.
Техническа спецификация 23.12.2019 г.
Разяснения  14.01.2020 г.
Протокол 1 10.02.2020 г.
Протокол 2 21.02.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 21.02.2020 г.
Протокол 3 05.03.2020 г.
Доклад 05.03.2020 г.
Решение автобус 05.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 11.06.2020 г.
Договор 11.06.2020 г.
Oбявление за приключване на договор 10.12.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-15
Дата на публикуване