Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
14.09.2018 г.
Техническа спецификация
14.09.2018 г.
Документация
14.09.2018 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 27.09.2018 г.
Протокол 1 8.10.2018 г.
Протокол 2 18.10.2018 г.
Договор 31.10.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-09
Дата на публикуване