Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски" - 3

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
Образец 1 12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
Образец Договор-проект
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
ТС по позиция 2
12.09.2018 г.
12.09.2018 г.
еЕЕДОП 12.09.2018 г.
Протокол 1 18.10.2018 г.
Протокол 2 29.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 29.10.2018 г.
Протокол 3 07.11.2018 г.
Доклад 07.11.2018 г.
Решение за определяне на изпълнител 07.11.2018 г.
Договор по позиция 3 14.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка 14.12.2018 г.
Анекс към договор по позиция 3 17.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор по поз. 3 23.04.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-08
Дата на публикуване