Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение
1.06.2020 г.
1.06.2020 г.
Техническа спецификация
1.06.2020 г.
Документация
1.06.2020 г.
еЕЕДОП
1.06.2020 г.
Образци
1.06.2020 г.
Протокол №1
13.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
17.07.2020 г.
Протокол №2
27.07.2020 г.
Протокол №3
27.07.2020 г.
Доклад
27.07.2020 г.
Решение класиране
27.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка поз. 1,2,6,7 
17.08.2020 г.
Договор по позиция 3
25.08.2020 г.
Договор по позиция 4
25.08.2020 г.
Договор по позиция 5
25.08.2020 г.
Договор по позиция 8
25.08.2020 г.
Договор по позиция 9
25.08.2020 г.
Анекс по позиция 3
26.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 
28.08.2020 г.
Анекс по позиция 3
08.10.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по позиция 4
23.10.2020 г.
Обявление за изпълнен договор по позиция 5
23.10.2020 г.
Обявление за приключен договор поз. 3
03.11.2020 г.
Обявление за приключен договор поз. 9
26.11.2020 г.
Анекс по позиция 8
5.01.2021 г.
Обявление за прикючен договор поз. 8
13.01.2021 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-07
Дата на публикуване