Кетърингово хранене - приготвяне и раздаване на готова за консумация храна в НВУ „Васил Левски” райони гр. Велико Търново и гр. Шумен

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
30.01.2019 г.
30.01.2019 г.
30.01.2019 г.
Техническа спецификация 30.01.2019 г.
Образци 30.01.2019 г.
ЕЕДОП 30.01.2019 г.
Разяснение 20.02.2019 г.
Протокол №1 14.03.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 05.04.2019 г.
Протокол 2 19.04.2019 г.
Протокол 3 19.04.2019 г.
Протокол 4 19.04.2019 г.
Доклад 19.04.2019 г.
Решение 19.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 08.08.2019 г.
Договор 08.08.2019 г.
Анекс към договор 27.08.2019 г.
Анекс към договор 14.02.2020 г.
Анекс към договор 22.06.2020 г.
Анекс към договор 16.02.2021 г.
Oбявление за изменение 16.02.2021 г.
Обявление за изменение 10.01.2022 г.
Анекс към договор 10.01.2022 г.
Анекс към договор 23.03.2022 г.
Обявление за изменение 23.03.2022 г.
Анекс към договор 23.03.2022 г.
Анекс към договор 20.07.2022 г.
Обявление 20.07.2022 г.
Анекс - ЛФС 21.12.2022 г.
Обявление - изменение 21.12.2022 г.
Обявление за приключване на договор 30.08.2023 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-02
Дата на публикуване