Ремонт на сграда №1 - корпус "ТИЛ"

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
Заглавна страница 14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
Инвестиционен проект
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
Разяснение 03.07.2018 г.
Разяснение 2 06.07.2018 г.
Протокол 1 07.11.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 07.11.2018 г.
Протокол № 2 07.01.2019 г.
Доклад 07.01.2019 г.
Решение за прекратяване 07.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 06.02.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-05
Дата на публикуване