Ушиване на униформено облекло по поръчка на Възложителя

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение
27.04.2020 г.
Покана
27.04.2020 г.
Образци документи
27.04.2020 г.
Протокол
04.05.2020 г.
Доклад
04.05.2020 г.
Решение за определяне на изпълнител
04.05.2020 г.
Договор
15.05.2020 г.
Обявление за възложена поръчка
15.05.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-03
Дата на публикуване