Изпит за физическа годност

за редовен прием през учебната 2024-2025 г.

Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест. За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.

Вид на изпита Място на провеждане Дати
Изпит за физическа годност / подготовка
08.00 - 17.00 часа (по график)
НВУ "Васил Левски"
район Велико Търново
от 11.06.2024 г.
до 15.06.2024 г.

Изпитът за физическа годност се провежда по упражнения, както следва:

Упражнение №1 - коремни преси за 90 секунди

Изпълнение на упражнението: От изходно положение тилен лег, ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 90 секунди (глезените се държат от партньор).

Упражнение № 2 - лицеви опори за 90 секунди

Изпълнение на упражнението: От изходно положение опора се изпълняват свивания и обтягане на ръцете за 90 секунди. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.

Упражнение № 3 - совалково бягане 10х10 метра

Изпълнение на упражнението: Провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.

Упражнение № 4 – крос 1000 метра

Изпълнение на упражнението: Пробягва се разстоянието от 1000 метра по пресечена местност.

Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е по шестобална система, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.

Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил Левски” на ТОЗИ адрес.

В зависимост от получения брой точки се прибавят единици към състезателния бал на кандидата, както следва:

Точки от
Единния армейски тест
Оценка Единици, прибавяни
към състезателния бал
0-119 точки Слаб 2.00  
120-159 точки Среден 3.00 0 към бала на кандидата
160-199 точки Добър 3.50 +1 към бала на кандидата
200-249 точки Добър 4.00 +3 към бала на кандидата
250-299 точки Много добър 4.50 +4 към бала на кандидата
300-349 точки Много добър 5.00 +5 към бала на кандидата
350-400 точки Отличен 6.00 +6 към бала на кандидата

Забележка:

При непокрит норматив, минимум на 20 точки за съответна дисциплина се поставя оценка Слаб 2.00.

Кандидатите, получили оценка Слаб 2.00 на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.

Кандидат-курсантите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло!