Класиране на кандидатите за обучение за курсанти в НВУ „Васил Левски”

от допълнителен прием за учебната 2023-2024 г.

№ по ред KKK Име Фамилия Бал
1
5310
Йордан
Димитров
28,16
2
5313
Христо
Ламбрев
28,15
3
5032
Яни
Чиликов
26,79
4
5306
Стилиян
Борисов
25,89
5
5074
Екатерина
Пенчева
25,75
6
5307
Владислав
Пунов
25,47
7
5301
Никола
Николов
23,92
8
5304
Чудомира
Зонева
23,47
9
5238
Георги
Стойков
22,76
10
5226
Кристиян
Цонев
21,43
11
5220
Кристиян
Първанов
21,09

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 20.09.2023 г.

Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново не по-късно от 09.00 часа на 20.09.2023 г. и да носят дипломата си (за средно образование) – оригинал.