Класиране на кандидатите за обучение за курсанти в НВУ „Васил Левски”

прием за учебната 2024-2025 г.

 Класиране по специализации на военнослужещите притежаващи висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“ по гражданска специалност, придобита във висше военно училище, съответна на гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, за обучение в задочна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по „Военно дело“, за учебната 2024/2025 година