Класиране на кандидатите за обучение за курсанти в НВУ „Васил Левски”

от ранен прием за учебната 2024-2025 г.

№ по ред KKK Име Фамилия Бал
         

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 25.04.2024 г.

Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят на КПП-юг на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново не по-късно от 08.30 часа на 25.04.2024 г.

Класираните кандидат-курсанти следва да представят дипломата си (за средно образование) – оригинал от 27.06. до 28.06.2024 г.