Премини към основното съдържание

Класиране на кандидатите за обучение за курсанти в НВУ „Васил Левски”

за редовен прием през учебната 2023-2024 г.

№ по ред KKK Име Фамилия Бал
 
 
 
 
 

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 05.07.2023 г.

Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново не по-късно от 09.00 часа на 05.07.2023 г. и да носят дипломата си (за средно образование) – оригинал.