Конкурсни изпити по военни специализации

за ранен прием през учебната 2024-2025 г.

Кандидатите за всички военни специализации полагат:

  1. Общообразователен тест;
  2. Писмен тест по английски или френски - по избор;
  3. Изпит за физическа годност/подготовка;
  4. Психологична оценка (пригодност);
  5. Медицинско освидетелстване на годността.

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА!

1. Оценка от държавен зрелостен изпит по математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2024 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

2. Оценка от положен през 2024 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2024 г. по английски или френски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски или френски.

 

ГРАФИК

за провеждане на изпити от ранен прием на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2024/2025 г.

Мероприятие Място на
провеждане
Време на провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Монтана, Военно окръжие, ул. „Европа” № 18 05.03.2024 г.
София, Военна академия "Г. С. Раковски", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №82 07.03.2024 г.
Стара Загора, Военно окръжие, ул. „Св. Княз Борис І” № 55 12.03.2024 г.
Пловдив, Военно окръжие, ул. „Велико Търново” № 75 15.03.2024 г.

Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” № 4

20.03.2024 г.
Общообразователен тест
09.00 – 13.00 часа
НВУ "Васил Левски" -
район Велико Търново и район Шумен
30.03.2024 г.
06.04.2024 г.
Тест по чужд език
(английски или френски език)
09.00 – 11.00 часа
Монтана, Военно окръжие, ул. „Европа” № 18 06.03.2024 г.
София, Военна академия "Г. С. Раковски", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №82 08.03.2024 г.
Стара Загора, Военно окръжие, ул. „Св. Княз Борис І” № 55 13.03.2024 г.
Пловдив, Военно окръжие, ул. „Велико Търново” № 75 16.03.2024 г.
Сливен, Военно окръжие, бул. „Ген. Скобелев” № 4 21.03.2024 г.
Тест по чужд език
(английски или френски език)
09.00 – 11.00 часа
НВУ "Васил Левски" -
район Велико Търново и район Шумен
31.03.2024 г.
07.04.2024 г.
Изпити за физическа годност
Психологична оценка
(пригодност)

ВАЖНО !

За провеждане на инструктаж относно полагането на общообразователния тест, тестовете по чужд език, изпита за физическа годност и психологична оценка, кандидатите следва да се явят на посочените места не по-късно от 30 минути преди началото на изпита, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!