Премини към основното съдържание

Конкурсни изпити по военни специализации

за редовен прием през учебната 2023-2024 г.

Кандидатите за всички военни специализации полагат:

  1. Общообразователен тест;
  2. Писмен тест по английски или френски - по избор;
  3. Изпит за физическа годност/подготовка;
  4. Психологична оценка (пригодност);
  5. Медицинско освидетелстване на годността.

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА!

1. Оценка от държавен зрелостен изпит по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2023 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

2. Оценка от положен през 2023 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

3. Оценка от държавен зрелостен изпит, положен през годините от 2008 до 2023 г. по английски и френски език се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски и френски.

ВАЖНО !

Кандидат-курсантите, заявили полагане на изпити и тестове в периода от 12.06. до 17.06.2023 г. задължително се явяват в НВУ "Васил Левски" от 10.00 ч. до 12.00 ч. на КПП-юг на НВУ "Васил Левски" - район Велико Търново.

ГРАФИК

за провеждане на изпити от редовния прием на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2023/2024 г.

Мероприятие Място на
провеждане
Време на провеждане
Първоначален инструктаж
12.00 - 13.00 часа
НВУ „Васил Левски”
район Велико Търново
12.06.2023 г.
Общообразователен тест
13.00 - 17.00 часа
НВУ „Васил Левски”
район Велико Търново
13.06.2023 г.
Тест по чужд език
(английски или френски език)
15.00 – 17.00 часа

НВУ „Васил Левски” 
район Велико Търново

14.06.2023 г.
Изпити за физическа годност
Психологична оценка
(пригодност)

ВАЖНО !

За провеждане на инструктаж относно полагането на общообразователния тест, тестовете по чужд език, изпита за физическа годност и психологична оценка, кандидатите следва да се явят на посочените места не по-късно от 30 минути преди началото на изпита, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!

ВАЖНО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ !

Провеждането на общообразователен тест и тест по физическа подготовка за военнослужещите, кандидатстващи за придобиване на висше образование ОКС "Бакалавър" от професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение ще се проведат на същите дати, както за кандидат-курсанти.