Нормативни документи, свързани с приема по военните специализации