Оценяване

Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според броя на верните отговори:

Постигналите от 0 до 29 верни отговори получават оценка Слаб 2,00.

Постигналите от 30 до 80 верни отговори получават оценки от Среден 3,00 до Отличен 6,00 със стъпка от 0,06 единици за всяка точка.

Постигналите от 80 до 100 верни отговори получават оценка Отличен 6,00.

Скала за оценяване за постигналите от 30 до 80 верни отговора:

Брой точки 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Оценки 3,00 3,06 3,12 3,18 3,24 3,30 3,36 3,42 3,48 3,54 3,60
 
Брой точки 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Оценки 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26
 
Брой точки 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Оценки 4,32 4,38 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 4,80 4,86 4,92
 
Брой точки 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Оценки 4,98 5,04 5,10 5,16 5,22 5,28 5,34 5,40 5,46 5,52 5,58
 
Брой точки 74 75 76 77 78 79 80        
Оценки 5,64 5,70 5,76 5,82 5,88 5,94 6,00        

Оценяването на резултатите от писмения тест по английски или френски език е с “издържал” или “неиздържал”.

Оценка „издържал“ на писмения тест по чужд език се поставя за постигнати не по-малко от 70 на сто верни отговори.

На получилите оценка “неиздържал” на писмения тест по английски или френски език се отнемат 0.50 единици от състезателния бал.

Към състезателния бал на получилите оценка „издържал” не се добавят или отнемат единици.

Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е по шестобална система, като оценката се формира от сбора на получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.

Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил Левски” на ТОЗИ адрес.

В зависимост от получения брой точки се прибавят единици към състезателния бал на кандидата, както следва:

Точки от
Единния армейски тест
Оценка
Единици, прибавяни
към състезателния бал
0-119 точки
Слаб 2.00
 
120-159 точки
Среден 3.00
0 към бала на кандидата
160-199 точки
Добър 3.50
+1 към бала на кандидата
200-249 точки
Добър 4.00
+3 към бала на кандидата
250-299 точки
Много добър 4.50
+4 към бала на кандидата
300-349 точки
Много добър 5.00
+5 към бала на кандидата
350-400 точки
Отличен 6.00
+6 към бала на кандидата

Забележка:

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка Слаб 2.00.

Кандидатите, получили оценка Слаб 2.00 на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.