Условия за кандидатстване по военни специализации

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да имат средно образование или да завършват средно обравование през 2024 г.;
  2. Да са годни за военна служба;
  3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
  5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
  6. Да са психологично пригодни за военна служба;
  7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;
  8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.