ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - брой места за допълнителен прием

Брой места за допълнителен прием в Национален военен университет „Васил Левски” за учебната 2024-2025 година:

За всяка специалност и специализация може да прочетете като кликнете на наименованието и.
Срокът на обучение по всички военни специализации е 5 години.