Обществени поръчки по реда на чл.21, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)