Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
16.03.2020 г.
Техническа спецификация
16.03.2020 г.
Документация
16.03.2020 г.
еЕЕДОП
16.03.2020 г.
Образци
16.03.2020 г.
Договор
16.03.2020 г.
Съобщение за прекратяване
30.03.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-01
Дата на публикуване