Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции

Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-13
Дата на публикуване