Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ”Васил Левски”

 

Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ”Васил Левски” по 3 обособени позиции:
Позиция № 1 - „Ремонт - столова сграда № 5А във факултет „ОВ”,
Позиция № 2 - „Ремонт на източно крило на курсантски батальон във факултет „ОВ”
Позиция № 3 - „Ремонт - столова сграда № 13А във факултет „ОВ”
Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
18.04.2019 г.
18.04.2019 г.
18.04.2019 г.
Техническа спецификация 18.04.2019 г.
Образци 18.04.2019 г.
ЕЕДОП 18.04.2019 г.
Информация при производство по обжалване 13.05.2019 г.
Решение 13.06.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 08.072019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-06
Дата на публикуване