Ушиване на униформено облекло по поръчка с плат на Възложителя

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Решение
09.07.2019 г.
09.07.2019 г.
Образци документи 09.07.2019 г.
Протокол 16.07.2019 г.
Доклад 16.07.2019 г.
Решение 16.07.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 06.08.2019 г.
Договор 06.08.2019 г.
Обявление 10.01.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-08
Дата на публикуване