Катедра „Военни науки”

Началник на катедрата:
Подполковник доцент доктор Кирил Ташков Желязков

Академичен състав:

1. Предметно-методическо звено „Тактика“

2. Предметно-методическо звено „Огневи системи и стрелба“