Национален военен университет "Васил Левски"

Катедра „Военни науки”

Началник на катедрата:
Подполковник доцент доктор Кирил Ташков Желязков

Академичен състав:

1. Предметно-методическо звено „Тактика“

Подполковник доцент доктор Николай Тодоров Илиев

 

2. Предметно-методическо звено „Огневи системи и стрелба“