Национален военен университет "Васил Левски"

Нормативни документи, свързани с дистанционното обучение