Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски”

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
12.11.2018 г.
ТС настолен компютър
12.11.2018 г.
ТС преносим компютър
12.11.2018 г.
ТС проектор 12.11.2018 г.
Образец 1 12.11.2018 г.
Образец 2 12.11.2018 г.
Образец 3 12.11.2018 г.
Образец 4 12.11.2018 г.
Образец 5 12.11.2018 г.
Образец 6 12.11.2018 г.
Образец 7 12.11.2018 г.
Протокол 1 29.11.2018 г.
Протокол 2 11.12.2018 г.
Съобщение за прекратяване 21.12.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-12
Дата на публикуване