Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски"

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
Образец ЕЕДОП 04.10.2018 г.
04.10.2018 г.
ЕЕДОП 04.10.2018 г.
Разяснение 1 16.10.2018 г.
Разяснение 2 23.10.2018 г.
Протокол № 1 06.11.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 06.11.2018 г.
Протокол № 2 27.11.2018 г.
Доклад 27.11.2018 г.
Решение 27.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка 03.01.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-10
Дата на публикуване