Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” по съвместни програми със СУ „Св. Кл. Охридски“ през учебната 2022/2023 година

Входящ №
Име, презиме, фамилия
Съзтезателен бал
приет за обучение по специалност
срок на обучение
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           

Забележка: Записване на обучаемите – лично - до 11.11.2022 г.

Документи за записване:

  • Диплома оригинал (връща се на кандидата след записване);
  • Снимки - 3 с размер 3х4см и 2 с размер 2,5х3,5 см;
  • Документ за платена семестриална такса за първи семестър и за комплект документи за записване;
  • Копие от лична карта;
  • Декларация за съгласие за използване на лични данни (попълва се на място).

IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC - STSABGSF