ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 30 лв.
Кандидатстващите само с оценка от положен през 2020 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 30 лв.
При използване на оценка от ДЗИ и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от ДЗИ по английски, френски или немски език, кандидатите заплащат 20 лв. При използване на оценка от ДЗИ по английски, френски или немски език и тест по английски, френски или немски език, положен във Военния университет, кандидатите заплащат само 20 лв.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.