Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Общовойскови“ НВУ “Васил Левски” през учебната 2021/2022 година

Входящ №
Име, презиме, фамилия
Съзтезателен бал
приет за обучение по специалност
срок на обучение
1
12
Христина Величкова Николаева
5,62
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
2
53
Преслав Росенов Къцърков
5,2
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
3
25
Нелина Маринова Сидерова
5,12
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
4
64
Калоян Генадиев Желязков
5,07
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
5
59
Адриан Искренов Петков
5,05
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
6
26
Габриела Боянова Стефанова
4,96
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
7
43
Зорница Ангелова Алексиева
4,93
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
8
58
Николай Веселинов Илиев
4,88
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
9
24
Никола Виолинов Петров
4,68
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
10
84
Светлин Динев Динев
5,54
НРС - ЗКИ з
3 семестъра
11
83
Йордан Стефанов Миновски
6
НРС - УК з 
3 семестъра
12
10
Николай Стефанов Арабов
5,85
НРС - УК з 
3 семестъра
13
71
Мелят Мехмедова Мехмедова
5,12
НРС - УК з 
3 семестъра
14
1
Ростислава Цветомирова Божилова
4,92
НРС - УК з 
3 семестъра
15
51
Иван Диянов Димитров
5,73
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
16
15
Венцислав Найденов Василев
5,22
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
17
14
Георги Маноилов Аспарухов
4,55
НРС - ЗКИ з
2 семестъра
18
78
Александър Ангелов Тодоров
5,98
НРС - УК д
3 семестъра
19
6
Христе Тодоров Тодоров
5,71
НРС - УК д
3 семестъра
20
69
Стоян Александров Енев
5,55
НРС - УК д
3 семестъра
21
37
Диана Венциславова Дукова
5,22
НРС - УК д
3 семестъра
22
72
Христина Цветанова Игнатова
5,11
НРС - УК д
3 семестъра
23
8
Десислава Димитрова Мирчева
5,11
НРС - УК д
3 семестъра
24
5
Христо Борисов Хаджиев
4,65
НРС - УК д
3 семестъра
25
31
Сиси Ивова Грозданова
4,57
НРС - УК д
3 семестъра
26
2
Грета Петрова Иванова
3,98
НРС - УК д
3 семестъра
27
82
Георги Атанасов Сираков
4,97
НРС - УК д
3 семестъра
28
55
Веселин Василев Лазаров
3,88
НРС - УК д
3 семестъра
29
29
Лилия Валентинова Маринова
5,86
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
30
16
Крис Тонев Вътов
5,53
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
31
33
Мария Георгиева Димитрова
4,53
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
32
32
Божидара Галинова Дильовска
4,19
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
33
60
Габриела Петкова Петкова
4,01
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
34
81
Теодор Свениславов Симеонов
5,34
НРС - УК д
2 семестъра
35
42
Ангел Росенов Славов
4,96
НРС - УК д
2 семестъра
36
73
Христо Ангелов Кондов
4,12
НРС - УК д
2 семестъра
37
54
Ана-Мария Красимирова Кръстева
5,54
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
38
21
Елеяна Атанасова Богданова
4,1
СЛ д
2 семестъра
39
77
Йордан Стоянова Георгакиев
5,57
СУ з
2 семестъра
40
75
Грета Тодорова Манчева
5,48
СУ з
2 семестъра
41
20
Ивелина Русчева Мънкова
5,95
УОПз
2 семестъра
42
68
Галя Димитрова Късовска-Койнарска
5,79
УОПз
2 семестъра
43
74
Анна Иванова Кръстева
5,72
УОПз
2 семестъра
44
18
Божинел Василев Христов
5,72
УОПз
2 семестъра
45
41
Силвия Генадиева Андровска
5,49
УОПз
2 семестъра
46
38
Галя Василева Стоева
5,15
УОПз
2 семестъра
47
63
Марин Янков Маринов
4,19
УОПз
2 семестъра
48
19
Росица Величкова Костадинова
5,99
УОПз
3 семестъра
49
13
Весела Даринова Василева
5,95
УОПз
3 семестъра
50
40
Светослава Пламенова Узунова
5,52
УОПз
3 семестъра
51
80
Мария Златкова Димитрова
4,93
УОПз
3 семестъра
52
79
Славка Иванова Кръстева
4,7
УОПз
3 семестъра
53
9
Елеонора Веркова Петрова
4,14
УОПз
3 семестъра
54
56
Елена Георгиева Георгиева
5,81
ЗНИз
3 семестъра
55
27
Юлия Иванова Даскалова
5,24
ЗНИз
3 семестъра
56
44
Симона- Тереза Николаева Недкова
4,73
ЗНИз
3 семестъра
57
46
Стефан Веселинов Стефанов
4,26
ЗНИз
3 семестъра
58
62
Йоан Маринов Захариев
4,15
ЗНИз
3 семестъра
59
4
Калина Стефанова Събчева
4,13
ЗНИз
3 семестъра
60
23
Галя Милчева Гатева
4,62
ЗНИз
4 семестъра
61
45
Георги Иванов Гребчев
4,3
ЗНИз
4 семестъра
62
49
Снежана Божидарова Първанова
4,09
ЗНИз
4 семестъра
63
28
Борислав Колев Борисов
4
ЗНИз
4 семестъра
64
3
Никола Тодоров Дюзенов
4,62
ЗНИз
2 семестъра
65
48
Павел Христов Христов
4,3
ЗНИз
2 семестъра
66
47
Дафинка Иванова Георгиева
5,8
ЗНБАКз 
3 семестъра
67
30
Свилен Тодоров Николов
5,14
ЗНБАКз 
3 семестъра
68
83
Радослав Христов Христов
4,95
ЗНБАКз 
3семестъра
69
34
Правдомир Любомиров Киров
4,9
ЗНБАКз 
3 семестъра
70
61
Боян Сашев Боянов
4,64
ЗНБАКз 
3 семестъра
71
50
Петя Дианова Трънкова
4,59
ЗНБАКз 
3 семестъра
72
22
Радка Асенова Илиева
4,36
ЗНБАКз 
3 семестъра
73
36
Михаил Руменов Генчев
4,21
ЗНБАКз 
3 семестъра
74
76
Марин Маринов Здравков
4,07
ЗНБАКз 
2 семестъра
75
35
Петко Иванов  Гаджев
5,74
ИМ д
4 семестъра
76
11
Борислав Руменов Стайков
5,59
ИМ з
3 семестъра
77
7
Николай Иванов Иванов
5,59
АТТЛ д
4 семестъра
78
57
Николай Валентинов Димитров
4,97
АТТЛ з
4 семестъра
79
17
Николай Веселинов Василев
5,43
АТТЛ з
3 семестъра
80
65
Виктория Георгиева Димитрова
5,07
АТТЛ з
3 семестъра
81
84
Искра Светославова Найденова
4,49
АТТЛ з
3 семестъра
82
52
Стоян Зафиров Зафиров
4
АТТЛ з
3 семестъра
83
66
Димитър Стоянов Стоянов
4,84
АТТЛ з
2 семестъра
84
67
Христо Стоянов Стоянов
4,72
АТТЛ з
2 семестъра

Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 20.09. 2020 г. до 24.09.2021 г.
(На 21.09.2021 г. и 24.09.2021 г. записването ще става до 13.00 ч.; 22.09.2021 г. почивен ден)
Документи за записване:
1. Лична карта (за сверка);
2. Копие на диплома за средно образование;
3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
4. Бордеро за платена семестриална такса и такса за документи 25.00 лв.
в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, Клон Велико Търново
IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC – IABGBGSF