Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
Образец 1 8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
Образец Договор-проект
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
ТС по позиция 2
8.06.2018 г.
8.06.2018 г.
ТС по позиция 4
8.06.2018 г.
ТС по позиция 5
8.06.2018 г.
ТС по позиция 6
8.06.2018 г.
еЕЕДОП 8.06.2018 г.
Протокол 1 25.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 27.07.2018 г.
Протокол 2 06.08.2018 г.
Доклад 06.08.2018 г.
Решение 06.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка по позиция 1, 2, 4, 5, 6 13.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка по поз. 3 25.09.2018 г.
Договор по поз.3 25.09.2018 г.
Обявление за приключване на дог. по поз. 3 21.12.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-04
Дата на публикуване