Прием в ОКС „магистър” по съвместни програми със СУ „Св. Климент Охридски”

Съвместни магистърски програми със Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Обучаващи звена
 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”.
Документи за кандидатстване
 • Заявление (образец) - изтегли (DOCX);
 • Диплома за завършено висше образование (академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
 • платежен документ за платена такса за кандидатстване.
Срокове и места за кандидатстване
 • Срокът за кандидатстване е до 21.02.2023 г.;
 • Документи се подават:
  • гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат.
  • гр. София - на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, северно крило, ет. 2, каб. 253, централа: (02) 9308 200, факс: (02) 9460 255.
  • Онлайн на имейли:
   • tsageorgieva@nvu.bg
   • kl.naydenov@gmail.com
Класиране
 • Класирането се извършва по документи
 • Обявяването на класирането ще се извърши на 23.02.2023 г.
 • Интернет адрес за проверка на класирането: ЛИНК.
Срокове и места за записване
 • Срок за записване: 02.03.2023 г.
 • За гр. Велико Търново - на адрес: бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат;
 • За гр. София - на адрес: бул. „Цар Освободител“ 15, северно крило, ет. 2, каб. 253.
Документи за записване
 • Диплома оригинал (връща се на кандидата след записване);
 • Снимки - 3 с размер 3х4см и 2 с размер 2,5х3,5 см;
 • Документ за платена семестриална такса за първи семестър и за комплект документи за записване;
 • Копие от лична карта;
 • Декларация за съгласие за използване на лични данни (попълва се на място).
Такси за кандидатстване и обучение
 • Такса за разглеждане на документи - 20 лв.;
 • Такса за документи за записване (студентска книжка, лична карта, декларация за съгласие за използване на лични данни) - 25 лв.;
 • Такси за обучение:
  • Държавна поръчка - редовна форма на обучение - 475 лв.
  • Платено обучение:
   • Редовна форма на обучение - 600 лв.
   • Задочна форма на обучение - 600 лв.
   • Дистанционна форма на обучение - 600 лв.
Банкова сметка
Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC - STSABGSF