Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
28.03.2018 г.
Образци документи 28.03.2018 г.
04.04.2018 г.
ЕЕДОП 04.04.2018 г.
Разяснение 23.04.2018 г.
Протокол № 1 09.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по позиция 1 14.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по позиция 3 14.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по позиция 4 14.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по позиция 5 14.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по позиция 7 14.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по позиция 10 14.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка по позиция 1,3,4,5,7,10 15.05.2018 г.
Протокол № 2 06.06.2018 г.
Доклад 06.06.2018 г.
Съобщение ценови оферти 08.06.2018 г.
Протокол № 3 18.06.2018 г.
Доклад 18.06.2018 г.
Решение 18.06.2018 г.
Решение за прекратяване на процедура по поз. 2 и 6 22.06.2018 г.
Oбявление за възложена поръчка по поз.2 и 6 05.07.2018 г.
Oбявление за възложена поръчка по поз.8 02.08.2018 г.
Договор по поз.8 02.08.2018 г.
Oбявление за възложена поръчка по поз.9 10.08.2018 г.
Договор по поз.9 10.08.2018 г.
Обявление за приключване на договор по поз. 9 04.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор по поз. 8 12.10.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-01
Дата на публикуване