Резултати от общообразователен тест на 06.04.2024 г. в гр. Шумен

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ
1
3018
Лидия
Георгиева
Миланова
4,98