Резултати от общообразователен тест на 06.04.2024 г. в гр. Велико Търново

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ
1
3003
Николета
Здравкова
Митева
3,24
2
3004
Драгомира
Михайлова
Димитрова
3,84
3
3009
Ниази
Юмеров
Ниазиев
неявил се
4
3011
Виктор
Здравков
Валянков
4,92
5
3017
Ивомир
Евтимов
Георгиев
4,08
6
3020
Александра
Ангелова
Димова
анулирана
7
3021
Янко
Георгиев
Запрянов
4,44
8
3022
Росен
Кралев
Бейчев
3,48