Резултати от общообразователен тест на 30.03.2024 г. в гр. Шумен

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ
1
3000
Здравко
Георгиев
Георгиев
5,16
2
3002
Стефани
Антонова
Димова
5,70
3
3007
Еркан
Мехмед
Хасан
5,52
4
3008
Марин
Неделчев
Неделчев
5,22
5
3013
Яна
Дамянова
Монева
5,76
6
3014
Нелина
Любомирова
Иванова
3,18
7
3015
Стоян
Йорданов
Стоянов
5,52
8
3016
Божидар
Миленов
Димитрова
5,10
9
3019
Йонка
Светлинова
Маринова
5,22