Резултати от общообразователен тест на 30.03.2024 г. в гр. Велико Търново

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ
1
3001
Мишел
Мирославов
Андреев
3,54
2
3005
Кристислав
Николаев
Търпанов
4,56
3
3006
Ивелина
Николаева
Иванова
4,74
4
3010
Ибрям
Ангелов
Карамфилов
4,14
5
3012
Кристиян
Руменов
Ганчев
5,34