Участие на катедра "Управление на ресурси и технологии" в научни проекти

През последните години, членове на катедрата участваха в екипите за управление и като експерти в следните проекти:

ТЕКУЩИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Проект "КВАЗАР"

ИЗПЪЛНЕНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Снимка
Експериментално оборудване