Състав на катедра „Управление на ресурси и технологии”

Началник на катедра

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ТИХОМИР ЙОТКОВ

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ТИХОМИР ЕВСТАТИЕВ ЙОТКОВ
 • Преподавани дисциплини: Съпротивление на материалите; Количествени методи в управлението

 • Научни интереси: Симулационно моделиране, Оптимизация и вземане на решения

 • e-mail: teyotkov@nvu.bg

Академичен състав

ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖ. СВИЛЕН СТЕФАНОВ

ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖ. СВИЛЕН СТЕФАНОВ
 • Преподавани дисциплини: Теория на автомобила

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖ. ИЛИЯН ЛИЛОВ

ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖ. ИЛИЯН ЛИЛОВ
 • Преподавани дисциплини: Теория на автоматичното управление; Количествени методи в управлението

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ПОДПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ГРИГОР ГРИГОРОВ

ПОДПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ГРИГОР ГРИГОРОВ
 • Преподавани дисциплини: Тактика на логистичните формирования

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯН БАНКАТЕВ

МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯН БАНКАТЕВ
 • Преподавани дисциплини: Здравословни и безопасни условия на труд, Устройство и евакуация на бронетанкова техника, Управление на бойни машини

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЙОРДАН ХРИСТОВ

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЙОРДАН ХРИСТОВ
 • Преподавани дисциплини: Електрообзавеждане и автоматика в колесни и верижни машини; Системи за стабилизация на въоръжението; Технически средства за автоматизация

 • Научни интереси: Моделиране и изследване на системи за автоматично управление, Диагностика на автоматични системи

 • e-mail: 

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИВАН МИНЕВСКИ

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИВАН МИНЕВСКИ
 • Преподавани дисциплини: Ремонт и евакуация на бойна техника; Анализ и оценка на риска при превоз на хора и товари.

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИВАН ГЕОРГИЕВ

ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИВАН ГЕОРГИЕВ
 • Преподавани дисциплини: Конструкция на бойна техника; Експлоатация на бойна техника; Отчет на отбранителните продукти в БА

 • Научни интереси: Хидравлични и пневматични системи; Системи за топлопренасяне.

 • e-mail: 

ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
 • Преподавани дисциплини: Конструкция на колесни и верижни машини; Експлоатация на автомобила

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ПОДПОЛКОВНИК ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. СВИЛЕН СПИРДОНОВ

ПОДПОЛКОВНИК ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. СВИЛЕН СПИРДОНОВ
 • Преподавани дисциплини: Механика на машините; Автоматизирано проектиране

 • Научни интереси: Анализи с CAD/CAE системи

 • e-mail: saspirdonov@nvu.bg

МАЙОР АСИСТЕНТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

МАЙОР АСИСТЕНТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
 • Преподавани дисциплини: Механика на машините; Автоматизирано проектиране

 • Научни интереси: Анализи с CAD/CAE системи

 • e-mail: 

КАПИТАН АСИСТЕНТ ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧИЛИКОВ

КАПИТАН АСИСТЕНТ ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧИЛИКОВ
 • Преподавани дисциплини: Механика на машините; Автоматизирано проектиране

 • Научни интереси: Анализи с CAD/CAE системи

 • e-mail: 

СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ ИНЖ. ГЕНАДИЙ ХИНКОВ

СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ ИНЖ. ГЕНАДИЙ ХИНКОВ
 • Преподавани дисциплини: 

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

Гост-преподаватели

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ТОШО МАТЕВ

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ТОШО МАТЕВ
 • Преподавани дисциплини: Автоматизирано проектиране, Инженерна графика

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР РОСЕН ПЕТКОВ

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР РОСЕН ПЕТКОВ
 • Преподавани дисциплини: Механика

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЦВЯТКО АТАНАСОВ

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЦВЯТКО АТАНАСОВ
 • Преподавани дисциплини: Механика на флуидите и хидравлични машини, Хидравлични и пневмозадвижвания.

 • Научни интереси: 

 • e-mail: 

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЛЮБОМИР БУЗОВ

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЛЮБОМИР БУЗОВ
 • Преподавани дисциплини: Производствени технологии; Метрология, стандартизация и технически измервания; Теория, анализ и оценка на риска.

 • Научни интереси: Оптимизиране режимите на рязане на металите; Неконвенционални високоенергийни технологии в машиностроенето.

 • e-mail: