Професор доктор Марин Петков

Професор в катедрата „Национална и регионална сигурност”

Професор доктор Марин Тодоров Петков

Професор доктор Марин Тодоров Петков

 
 РОДЕН
22 август 1956 г., село Каран Върбовка, област Русе
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2004
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление Въоръжените сили”
1999-2001
ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр. Велико Търново
специалност - Финанси
1987 – 1989
ВА „Георги Cтойков Pаковски”
Специалност „Военнополитическа, общовойскова”
1975 – 1979 
ВHВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Танкови войски- строеви”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми  специалности“
2013
Курс „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“
2013
Курс „Разработване и актуализация на учебното съдържание съобразно системата за натрупване и трансфер на кредити“
2013
Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализиране на съществуващите“
2014
Курс „Специализирано обучение по английски език за преподаватели-граждански лица ниво В2“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
1993- 1997
Асистент в катедра в „Тактика”
1997 – 1999
Старши асистент в катедра „Тактика”
1999 – 2005
Главен асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения”
От 2006 – ....
Началник(Ръководител) на катедра „Национална и регионална сигурност”
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Теория на националната сигурност
 
Концепции и доктрини за национална сигурност
 
Основи на организацията и управлението
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
ниво В2“