УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ОКС „Бакалавър”

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за студенти подават следните документи за кандидатстване:

  1. Заявление;
  2. Състезателен картон;
  3. Медицинско свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични заболявания;
  4. Копие и оригинал на дипломата за средно образование.

Важно!

Заявлението и състезателният картон са по образец на НВУ „Васил Левски”.

Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.

Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване.

Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование към момента на кандидатстване, представят копие на дипломата и оригинал за сверяване, не по-късно от датите показани в таблицата.

Кандидатите, които ще полагат общообразователен тест, могат да подадат документи:

Място на подаване

Подаване документите за кандидатстване

Подаване на диплома за средно образование

В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново

 

04.01 - 02.07.2021 г., всеки работен ден от 8.30 – 12.00ч. и от 13.00  16.30 ч.

до 07 юли 2021 г.

Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен

 

04.01 - 02.07.2021 г., всеки работен ден от 8.30 – 12.00ч. и от 13.00  16.30 ч.

до 02 юли 2021 г.

Във военните окръжия

 

04.01 - 02.07.2021 г., всеки работен ден от 9.30 – 12.00ч. и от 13.00  16.30 ч.

до 02 юли 2021 г.

Списък на военните окръжия и техните адреси може да намерите на ТОЗИ адрес.

Важно!

Кандидатите, които ще полагат общообразователен тест на 15.06.2021 г. следва да подадат документи за кандидатстване до 11.06.2021 г.

Важно!

Кандидатите, които ще използват оценка от ДЗИ или оценка от конкурсен изпит по математика, история, география, физика, химия, биология, екология, икономика, философия или общообразователен тест, положен в други акредитирани висши училища през 2021 година, подават пълен комплект документи за кандидатстване във военните окръжия, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен до 2 юли 2021 г., а в Приемния център на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново до 7 юли 2021 г.

Не се приемат документи по пощата.

Документи се подават в Университета лично или чрез друго лице.

При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетите на НВУ „Васил Левски” заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.

Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.

При подаване на документите за кандидатстване при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити заплащането се извършва на място.

Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за обработване на документите в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.