Мобилности на обучаеми и персонал (КД1)

 
Ключова дейност 1 по Програма „Еразъм+“ - „Образователна мобилност за граждани“ включва организиране и осъществяване на мобилност на обучаеми и на обучители (преподаватели), лица, работещи в организации в областта на образованието, обучението и младежта.
Снимка
 
 
Полезна информация: