Ремонт на сграда № 6 - пети битов корпус

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
Заглавна страница 25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
Инвестиционен проект
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
25.07.2018 г.
08.08.2018 г.
09.08.2018 г.
10.08.2018 г.
Протокол 1 16.10.2018 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 4 до Сдружение "Стартбилд-Нео" 19.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 17.01.2019 г.
Протокол 2 18.01.2019 г.
Съобщение 18.01.2019 г.
Особено мение към протокол 2 24.01.2019 г.
Протокол 3 13.03.2019 г.
Особено мнение към протокол 3 13.03.2019 г.
Доклад 13.03.2019 г.
Указания 13.03.2019 г.
Протокол 4 13.03.2019 г.
Протокол 13.03.2019 г.
Решение 13.03.2019 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 3 от ЗОП до Стратбилд - Нео" 25.03.2019 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 3 от ЗОП до Обединение "Мистрал-Енел" ДЗЗД 09.04.2019 г.
Информация при производство по обжалване 08.05.2019 г.
Протокол 24.10.2019 г.
Решение 24.10.2019 г.
Договор 13.12.2019 г.
Приложения към договор 13.12.2019 г.
Обявление за възложена обюествена поръчка 13.12.2019 г.
Анекс 13.01.2021 г.
Обявление за изменение 13.01.2021 г.
Анекс 02.02.2021 г.
Обявление за изменение 02.02.2021 г.
Обявление за приключване на договор 07.04.2021 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-07
Дата на публикуване