Профил на купувача 2020 г.

Номер - НВУ „Васил Левски”

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване

Номер - АОП

НВУ-2020-12 Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-11 Доставка на инструменти за поддръжка на казармено жилищния фонд и други
НВУ-2020-10 Доставка на ВиК части за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-09 Доставка на електроматериали за нуждите на НВУ „Васил Левски"
НВУ-2020-08 Доставка на строително имущество и материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2020-07 Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции
НВУ-2020-06 Основен ремонт на сграда № 23 - битов корпус в НВУ "Васил Левски" - факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
НВУ-2020-05 Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции
НВУ-2020-04 Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-03 Ушиване на униформено облекло по поръчка на Възложителя
НВУ-2020-02 Ремонт на покрив от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 5 обособени позиции
НВУ-2020-01 Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново