All Galleries

Празник на НВУ - 26.11.2022 г.
Клетва НВУ - 7 октомври 2022 г.
Център за езиково самообучение в ДК
Център за подготовка на преподавателите
EIPC
Зала за изучаване на гръцки език "…
Зала за изучаване на английски език - IV ниво
Зала за изучаване на английски език - II ниво
Зала за изучаване на гръцки език "…