Програмна акредитация

Професионално направление / специалност от регулираната професия (във факултет) Срок на акредитацията Оценка Капацитет
бакалавър магистър общо

9.2. Военно дело
Специалност от регулирана професия:
„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”


(всички факултети)

Шест години
до 7.11.2025
9,46 1800 - 1800

9.1. Национална сигурност
Специалности:

„Национална и регионална сигурност” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Национална и регионална сигурност - защита на класифицираната информация” – 
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма и на обучение;

„Национална и регионална сигурност - управление на кризи” – 
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма и на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Административна сигурност” - 
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма и на обучение;

„Административна и информационна сигурност” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма на обучение;

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

„Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” –
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

„Човешки ресурси и връзки с обществеността в отбраната и сигурността” –
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Шест години
до II половина на 2024 г.
9,01 600 300 900

3.7. Администрация и управление
(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

„Стопанска логистика” –
ОКС „бакалавър”  – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма на обучение;

„Логистика на сигурността” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Стопанско управление” –
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Социална сигурност” –
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Управление на обществените поръчки” –
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма на обучение.

Пет години
до II половина на 2024 г.
8,81 470 130 600

5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Специалности:

„Компютърни системи и технологии” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;

ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Компютърни технологии за проектиране” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Комуникационна техника и технологии” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма на обучение;

„Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Киберсигурност” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Компютърни системи и киберсигурност” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Изкуствен интелект” –
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма на обучение.

Шест години
до II половина на 2023 г.
9,22 700 240 940

5.7. "Архитектура, строителство и геодезия"
(факултет „Артилерия, ПВО и КИС”)

Специалности от регулирана професия:

„Геодезия” –
ОКС „магистър” – редовна форма на обучение.
(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Три години
до следващата програмна акредитация съгласно график
Да - 250 -

5.13. „Общо инженерство”
(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

“Индустриален мениджмънт” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна и дистанционна форма на обучение;

„Управление на ресурси и технологии” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Автомобилна техника и транспортна логистика” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна  и дистанционна форма на обучение;

„Строителни и специални машини” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение;

„Защита на населението и инфраструктурата” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение;
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение.

Шест години
до II половина на 2023 г.
9,26 1000 240 1240