Skip to main content

Партньори

Училища
Гимназия по ядрена енергетика Козлодуй
Гимназия по ядрена енергетика Белене
ПГСАГ „Ангел Попов“
СУ „Бачо Киро“, Павликени

 

Университети
Университет по хранителни технологии Пловдив
УНСС

 

Общини
Община Ловеч

 

НПО
Асоциация по аутсорсинг
Българска асоциация по информационни технологии
Клуб на програмистите във ВТ

 

Бизнес организации
Create X
Mentor Mate
Тинузавър ООД
„Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД
НКЖИ

 

Институции
Исторически музей Балчик

 

63 договора за сътрудничество по програма "Еразъм+"

Снимка

Снимка

Снимка

Снимка