АКРЕДИТАЦИЯ ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Научна специалност Срок Оценка Професионално направление Област на висше образование
Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана) Шест години
до 14.01.2021
9,17 3.7 Администрация и управление 3. Социални, стопански и правни науки
Радиолокация и радионавигация
(факултет „А, ПВО и КИС”)
Шест години
до 03.07.2021
9,03 5.3 Комуникационна и компютърна техника 5. Технически науки

Комуникационни мрежи и системи 

Шест години
до 09.12.2022
9,22 5.3 Комуникационна и компютърна техника 5. Технически науки

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Шест години
до 09.12.2022
9,23 5.3 Комуникационна и компютърна техника 5. Технически науки

Строителни, пътни и специални машини

Шест години
до 28.07.2023
9,25 5.13 Общо инженерство 5. Технически науки

Колесни, верижни машини и логистика

Шест години
до 28.07.2023
9,24 5.13 Общо инженерство 5. Технически науки

Техника и технология на взривните работи

Шест години
до 28.07.2023
9,30 5.13 Общо инженерство 5. Технически науки

Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура

Пет години
до 28.07.2022
8,86 5.13 Общо инженерство 5. Технически науки

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Шест години
до 14.07.2023
9,12 5.13 Общо инженерство 5. Технически науки

Организация и управление на въоръжените сили

Шест години
до 03.07.2021
9,30 9.2 Военно дело 9. Сигурност и отбрана

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Шест години
до 19.07.2022
9,46 9.1 Национална сигурност 9. Сигурност и отбрана

Управление на системи за сигурност

Пет години
до 19.07.2021
8,78 9.1 Национална сигурност 9. Сигурност и отбрана

Военнополитически аспекти на сигурността

Пет години
до 19.07.2021
8,76 9.1 Национална сигурност 9. Сигурност и отбрана